Kariyer

Doğayla iç içe olan çağdaş yönetim anlayışlarını kurum kültürümüzle bütünleştirerek uygulayan, kuruluşumuza topluluk ve doğa bilincini benimsetip hayat geçirecek, stratejik plan ve hedeflerimiz doğrultusunda organizasyon yapımızı dinamik tutacak ve değişimlere hazır olacak kişileri kazanmak, İnsan Kaynakları Politikamızın hedefidir.

İnsan kaynakları, Faruk Yalçın Hayvanat Bahçesi ve Botanik Parkı yönetiminde stratejik bir role sahiptir. Türkiye’nin nitelikli ve alanında deneyimli çalışan kadrosuna sahip FYZoo İnsan Kaynakları olarak hedeflerimiz; yetenekli ve yüksek motivasyonlu insan kaynağı ile istikrarlı büyümemizi devam ettirmek, kurumsal hedeflerimiz ile çalışanlarımızın bireysel hedeflerini denkleştirmektir.

Belirtilen hedefe ulaşmak için FYZoo İK olarak aşağıdaki çalışmaları gerçekleştirmekteyiz:

  • FYZoo’nun, İnsan Kaynakları uygulamalarında takip edilen bir kurum olmasının sağlanması.
  • Sürdürülebilir şekilde gelişen ve büyüyen kurum yapısına yönelik personel ihtiyaç analizinin gerçekleştirilmesi ve insan kaynağının planlanması,
  • Yeni göreve başlayan personellerin, planlı bir uyum sürecinden geçirilerek, en kısa sürede organizasyona ve işe adaptasyonunun sağlanması,
  • Çalışanların mesleki performansını artırmak ve bireysel gelişimlerini desteklemek için hizmet-içi eğitim ve gelişim ihtiyaçlarının belirlenmesi ve karşılanması,
  • Kurumdaki fiziksel ve sosyal çalışma ortamlarının, çalışanların fiziksel, zihinsel ve duygusal iş tatminini yüksek seviyede tutacak şekilde düzenlenmesi,

Formu doldurarak iş başvurusunda bulunabilirsiniz. Form kapsamında vereceğiniz bilgiler, kişisel veriler ve özgeçmişinizde yer alabilecek özel nitelikli kişisel verilere ilişkin olarak Kişisel Verilerin Korunması ve İşlenmesine İlişkin Çalışan Adayları Aydınlatma Metnimiz geçerlidir. Bu sebeple, kişisel verilerinizi ve/veya özel nitelikli kişisel verilerinizi bizimle paylaşmadan önce Kişisel Verilerin Korunması ve İşlenmesine İlişkin Çalışan Adayları Aydınlatma Metnimiz okumanız gerekmektedir.

Formu Doldurarak İŞ Başvurunda Bulunabilirsiniz

    Menü