Nesli Tehlikede
Türler Serisi

Living Planet Index (Yaşayan Gezegen Endeksi) verilerine göre 1970 yılından bu yana, doğada bulunan
canlı nüfusu %68 oranında azalmış durumda bulunuyor. Birçoğu milyonlarca yıldır gezegenimizin ekolojik düzeninin parçası olan canlılara, son 50 yılda verilen hasar, telafisi güç bir boyuta ulaşmak üzere.

FYZoo’nun Nesli Tehlikede Türler Serisi, yaşanan biyolojik çeşitlilik krizi hakkında farkındalık artırmak amacıyla hazırlanmıştır. Sunduğumuz ürünlerden edinerek parkımızda ve doğal yaşam alanlarında sürdürülen koruma çalışmalarına destek oluyorsunuz!

IN-SITU tür devamlılığı tehlike altında olan canlıların doğal yaşam ortamlarının dışında koruma altına alınıp üremelerinin sağlanmasıdır.

Günümüzde ex-situ programları yaban hayattan değil, başka koruma tesislerinden faydalanarak üreme programlarını yaygınlaştırmayı ve tür nüfusunu arttırmayı amaçlamaktadır.

Yasa dışı avcılık ve canlıların doğal yaşam alanlarının daralması (kentleşme sonucu habitat kaybı); canlıların soy devamlılığını ve dolayısı ile ekolojik sistemin üzerine kurulduğu tür çeşitliliğini riske sokan en önemli 2 etken.

Tehlike altındaki türleri bu etkenlerden korumak amacıyla doğal yaşam alanlarında gerçekleştirilen koruma çalışmaları, çeşitli kuruluşlar ve özellikle hayvanat bahçelerinin destekleri ile sürdürülebiliyor.

Faruk Yalçın Hayvanat Bahçesi ve Botanik Parkı bu kapsamda, tehdit altında bulunan Zürafa, Hint Gergedanı, Afrika Gözlüklü Penguen, Kızıl Panda, Boynuzlu Kuşlar ve Boz Ayılar için toplam 7 koruma projesine destek vererek doğadaki tür çeşitliliğinin korunmasına katkı sağlıyor.

Nesli Tehlikede Türler Serisi

Menü